הומופוביה נמדדת לרוב באמצעות שאלון דיווח עצמי. נכון, השאלון שלנו הוא לא אמפירי אלא אינטרקטיבי ואם אתם הומופובים סביר שאתם מודעים לכך, אבל ענו על מספר שאלות קצרות ותגלו.

תוצאות אפשריות

5-7: אתם לא בעלי הומופוביה. אין ספק שאתם בטוחים בזהות המינית שלכם.
8-11: על הגבול. נמצא כי אתם מחזיקים בדעות קדומות, אבל גם פתוחים לדעות אחרות.
12-15: כדאי לכם לברר עם עצמכם כמה דברים. נמצא כי אתם מחזיקים בדעות ורגשות שליליים כלפי הומוסקסואליות.