מדיניות פרטיות

עודכן: יולי 2021

הקדמה

1. פרטיותם של המבקרים באתר פוביות חשובה לנו ועל כן אנו מחוייבים להשקיע מאמצים בכדי להגן עליה. מטרת מדיניות זו הינה להסביר בשקיפות את הנעשה עם פרטיך האישיים באתר גלישתך באתר פוביות, שכתובתו: www.phobias.help (להלן: "האתר).
2. האתר מתחייב לשמור על המידע האישי שלך כמתחייב בתקנות הגנת המידע התקפים. אי לכך, אנו מבקשים ממך לקרוא בעיון רב את תנאי המדיניות ותנאי השימוש באתר.
3. תנאי המדיניות המופרטים להלן מנוסחים בלשון זכר לשם נוחיות בלבד, אולם הם מיועדים לשני המינים כאחד.

הסכמה לתנאי המדיניות

1. כל שימוש שנעשה באתר על ידי הגולש מהווה הסכמה מלאה מצד הגולש כי הוא קרא את תנאי מדיניות הפרטיות והוא מאשר את הסכמתו לכך שהאתר (להלן: "פוביות") יבצע שימוש במידע האישי שלו, זאת לרבות: גילוי, איסוף, החזקה, שימוש או העברה של מידע. המידע הקיים במערכת האתר עשוי להיות מעובד באמצעות מסמכים בכתב ו/או קבצי מחשב.
2. לידיעתך, אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות שלהלן, עליך להימנע מכל שימוש באתר.

איסוף מידע אישי

ייתכן כי הסוגים הבאים של פרטיך האישיים ייאספו, יאוחסנו ו/או יעשה בהם כל שימוש:
1. מידע על הביקורים והשימוש שלך באתר, כולל מקור ההפניה, צפיות בעמודיםף אורך הביקור ונתיבי המעבר באתר.
2. מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת IP, מיקומך הגיאוגרפי, סוג הדפדפן וגירסתו ומערכת ההפעלה.
3. מידע, לרבות כתובת הדוא"ל שלכם, שאתם מזינים בעת פנייה לאתר.
4. המידע שאתה מזין בעת השימוש בשירותי האתר.
5. מידע שנוצר בעת השימוש באתר, כולל כמה, מתי ובאילו נסיבות אתה משתמש בו.
6. מידע שאתה מפרסם באתר במטרה לפרסמו באינטרנט, שכולל את שם המשתמש שלך, תמונת הפרופיל ותוכן התגובות שלך.
7. מידע שנכלל במסרים שאתה שולח לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר, כולל תוכן המסר והמטא-דאטה שלו.
8. כל סוג אחר של מידע אישי שאתה מוסר לנו.

שימוש במידע האישי

פרטיך האישיים אשר ימסרו לנו דרך האתר יעובדו ויעשה בהם שימוש למטרות שצוינו במסגרת תנאי מדיניות זו ו/או בדפים רלונטים באתר. ייתכן כי מערכת האתר תשתמש בפרטיך האישיים לצורך המטרות הבאות:
1. ניהול שוטף של האתר.
2. התאמה אישית של האתר עבור הגולש.
3. מתן הרשאה להשתמש בשירותים הזמינים המוצעים באתר.
4. אספקת מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשי האתר לצד שלישי. למותר לציין, כי לא יהיה באפשרותו של צד ג' לזהות את משתמש בודד לפי המידע שיימסר.
5. טיפול בפניות שהוגשו על ידך הנוגעות לאתר.
6. שמירה על האתר מאובטח ומניעת הונאה.
7. אימות של היענותך לתנאי השירות שמכתיבים את דרך השימוש באתר, לרבות ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו באמצעות שירות ההודעות הפרטיות של האתר.
8. ושימושים נוספים אחרים.

Cookies ("עוגיות")

לצורך תפעולו התקין של האתר, האתר משתמש ב-Cookies במטרה לאסוף מידע אודות השימוש באתר. במידה ואינך מעוניין בקבלת עוגיות, באפשרותך לשנות זאת בהגדרות הדפדפן שלך ו/או למחוק את העוגיות במחשבך בכל עת.

כלי עיבוד מידע וטכנולוגיות אינטרנט

האתר (להלן: "פוביות") מבצע שימוש במערכות ניטור מקוונות לשם שיווק, פרסומים ומטרות אחרות, לרבות: Google Analytics. מערכות אלו הינן חשופות למידע האנונימי בלבד ואינן חשופות למידע אישי.

חשיפת מידע אישי

אנו רשאים למסור את הפרטים האישיים שלך לכל עובד, מנהל ו/או יועץ של האתר, במידה סבירה וכנדרש לביצוע המטרות המופיעות בתנאי המדיניות.
אנו עלולים למסור את הפרטים האישיים שלך, לפי התנאים כדלקמן:
1. לפי הנדרש מאיתנו בהתאם לחוק;
2. בכדי להגן, להפעיל או לבסס את זכויותינו המשפטיות, לרבות אספקת מידע לאחרים למטרת מניעת הונאה.
3. לרוכש הפוטנציאלי של האתר.
4. לכל אדם שאנו מאמינים באופן סביר כי הוא עשוי לפנות לבית-דין או לרשות מוסמכת לצורך מסירת הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שבית הדין יורה על מסירת פרטים אלו.

קישורים לאתרים חיצוניים

האתר (להלן: "פוביות") מכיל קישורים חיצוניים שמובילים לאתרי אינטרט אחרים. אין לאתר כל שליטה על כך והאתר אינו אחראי על מדיניות הפרטיות והנהלים של אתרי אינטרנט אלו ו/או כל צד ג'. על כן, כל שימוש שתעשה בקישורים אלה הינו באחריותך בלבד.

גיל השימוש

האתר אינו אוסף ביודעין פרטים אישיים מילדים מתחת לגיל 18. על המשתמש באתר שהינו מתחת לגיל 18 לקבל הסכמת-הורה או משומרן לצורך השימוש באתר. במידה וניוודע כי ילד מתחת לגיל 18 מסר מידע אישי מזהה באתר, אנו נעשה מאמץ סביר בכדי להסיר את המידע משרתי האתר. האתר אינו מעוניין לקבל כל מידע אישי מילדים מתחת לגיל 18. במידה והינך סבור כי נמסר מידע על ידי ילד אנא פנו אלינו לכתובת הדוא"ל: Support@phobias.help.

אבטחת המידע

האתר (להלן: "פוביות) ינקוט משנה זהירות סביר בכדי למנוע אובדן, שימוש לרעה ו/או שינוי של המידע האישי שלכם. אי לכך, אנו נאחסן את המידע האישי תחת שרתים מאובטחים, למרות שחשוב לציין כי אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, האתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי-מורשית למידע אשר מאוחסן בהם.  

זכות עיון במידע

בכפוך לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם רשאי לעיין בעצמו ו/או על ידי בא כוחו במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. בכפוף לכך, עשויות לעמוד לך הזכויות בנוגע לפרטי המידע האישי אודותיך באתר, מקצתן או כולן:
1. הזכות לבקש שנמחק את הנתונים האישיים שלך.
2. הכות לבקש מהאתר לתקן ו/או לעדכן את הפרטים האישיים אודותיך כיוון שאינם מדויקים ו/או לא שלמים.
3. הזכות לקבל מידע ולבקש גישה לנתונים האישיים אודותיך שאנו מעבדים.
4. הזכות לבקש מהאתר להפסיק לצמיתות או באופן זמני לעבד נתונים אודותיך, מקצתם או כולם.
5. הזכות להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך מטעמים שקשורים במצבך או להתנגד לעיבוד הנתונים לצורך מטרות פרסומיות.
6. כל זכות אחרת שנקבעה על פי תקנות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981.
7. במידה והינך מעוניין לממש זכויות אלו, עליך לשלוח הודעה לכתובת הדוא"ל: support@phobias.help, כולל פרטי מידע שיאפשרו לאמת את זהותך.

שינויים במדיניות הפרטיות

האתר שמור לעצמו את הזכות המלאה לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. אם יבצועו שינויים מהותיים במדיניות, תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר כחודש לפי כניסתם לתוקף. המשך השימוש באתר (להלן: "פוביות") לאחר שינוי במדיניות הפרטיות הינו מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. במידה ואינך מסכים אם התוכן המעודכן במדיניות זו, עליך לחדול מביצוע כל שימוש נוסף באתר. 

צרו איתנו קשר

תודה שקראתם את תנאי מדיניות הפרטיות של האתר. במידה ואתם מעוניינים ליצור איתנו קשר, אתם מזומנים להשתמש בטופס יצירת קשר או לפנות אלינו בדוא"ל: Support@phobias.help.