חרדת זרים – Stranger anxiety

תופעה מוכרת בקרב תינוקות, כאשר אינם מבדילים בין דמות מוכרת לדמות שאינה מוכרת. כתוצאה מכך, התינוק עשוי לחוות פחד עז ולהגיב בבכי.