ביבליופוביה – Bibliophobia

פחד או שנאת ספרים בלתי-רציונלית